Katedra Fizyki

Plan seminariów w Katedrze Fizyki

w semestrze zimowym 2017-20181. Wykład dr hab. Tadeusza Szumiaty pt. "Magnetyzm odważników kalibracyjnych i wzorców masy w obliczu kwantowej redefinicji kilograma" - 7. XII. 2017 r.2. Merytoryczny odbiór prac badawczych prowadzonych w KF w 2017 r – 7. 02. 2018 r.W semestrze letnim przewiduje się dwa seminaria poświęcone zagadnieniom naukowym. Dokładne terminy zostaną ogłoszone po rozpoczęciu zajęć w semestrze letnim


© Copyright 2016, Katedra Fizyki UTH